Hakkında title

Hakkında

Hakkında

Tarık Günersel"in şiiri Türk dilinde bir başkasının şiiriyle ne benzerlik ne de ilişki taşır. Cesur piyesleri yapımcıları ürküten bir piyes yazarı, libretto türüne yeni bir hayatiyet kazandıran bir librettist, öyküleri Türkiye'de başka kimseninkilere benzemeyen bir öykücü olan Günersel'in vizyonu -ve misyonu- Türk şiir yaşantısına yeni bir biçim vermektir. Getirdiği yenilikler edebiyatın kurulu düzeni tarafından direnişle karşılanıyor. Tutucular yenilikçilerin önünde, şimdilik.

Prof. Talat Sait Halman
World Literature Today, 1990

Tarık Günersel şiiri tiyatrosuz yapamayacak kadar kurgucu, tiyatroyu şiirsiz yapamayacak kadar yoğunlukçudur. Şiirinde zekâ, başrölüne karşın, duygunun ya da duygusal seçişin yerini almamıştır. Neredeyse zekâ ile duygu aynı şeydir. Her yöne uzanan bir zihinsellik. Hayalgücü: ∞

Necmiye Alpay
Sombahar şiir dergisi T.Günersel Özel Bölümü 1995

A Conversation with Tarık Günersel - World Literature Today 2011 Jan-Feb

Üstün Akmen’in ZIRHLI KURT eleştirisi:
http://www.evrensel.net/news.php?id=37410

oyuncu olduğu

OYUNCU OLARAK BAĞLI OLDUĞU AJANS:

Şafak Fişek Casting – SOF Tanıtım

sonat.fisek@softanitim.com